E: info@sopack.cz T: +420 602 285 903                                                                                                                                                                                          

About the company Sopack s.r.o.

We offer our services across Europe

We present Sopack s.r.o.

The Sopack company is an international company based in Czech Republic. Sopack offers innovative products in two main fields; palletless handling (Slip Sheets, Push-Pull attachment) and stabilization of pallet units (anti-slip paper, air bag, etc). We are a well-experienced and friendly team. We would be pleased to analyze your logistic chain or pallet unit and work together on a more efficient, economical and suitable solution for your needs. 

Sopack s.r.o.

Our mission

We are here to help you to find a more economical, ecological and efficient pallet solution. We are here to provide you with a quick and friendly service.

Our vision

Globally, we would be glad to see a reduction in the waste of packaging materials around the world. We are here to spread out more ecological pallets solutions.

Our goals

Our goal is to produce, involve and supply more flexible, ecological and economical products for palletless handling and stabilization of pallet units.

Partneři společnosti Sopack s.r.o.

Společnost Sopack s.r.o. za dobu své existence navázala významné partnerské vztahy zejména se společností Eltete TPM, Endupack SA, H. Rand GmbH a ČEMAT.

Eltete TPM Ltd

Společnost Eltete TPM Ltd je naším výhradním partnerem v oblasti Slip Sheet podložek. Společnost Sopack s.r.o. zastupuje společnost Eltete TPM po celé střední a východní Evropy, včetně Afrických zemí. Se Společností Eltete TPM spolupracujeme na edukačním projektu Slip Sheet Eltete Online na podporu bezpaletové manipulace v Evropě.

Endupack S.A.

Společnost Endupack S.A.. je naším významným partnerem v oblasti prostikluzových proložek. Společnost Sopack s.r.o. má exkluzivní zastoupení pro Česko a Slovensko. Zároveň společnost Sopack s.r.o. spolupracuje se společností Endupack na projektu Grip Sheet Online.

H. Rand GmbH.

Společnost H. Rand GmbH. je lokalizována ve městě Neuhofen v Německu. Společnost H.Rand GmbH se specifikuje na výrobu a vývoj protiskluzových nástřiků a jejich aplikačních strojů. Protiskluzový nástřik je jedno z nejekonomičtějších řešení v oblasti fixace paletové jednotky a zboží na paletě.

ČEMAT trading spol, s.r.o.

Se společností ČEMAT spolupracujeme v oblasti bezpaletové technologie. ČEMAT je distributorem manipulačních nástavců Push-Pull a RolkerForks. Společnost ČEMAT je naším významným partnerem na českém a slovenském trhu.